Plezier achter het klavier

"Plezier achter het klavier" is mijn motto.

Dit geldt voor het pianospelen, het studeren, maar ook voor de lessen. Ik zie het als een uitdaging om met enthousiasme en creativiteit van elke les een feestje te maken. Ik heb ruim 20 jaar ervaring met lesgeven en combineer deze met maatwerk afgestemd op de individu. Andere pluspunten van mijn lespraktijk zijn het gebruik van een oefen-app met extra informatie en ondersteuning tijdens het oefenen, twee leerlingenconcerten per jaar en jaarlijks twee groepslessen voor kinderen/jeugd. Maar bovenal: jou leren met plezier piano te spelen!

Gevarieerde lessen op maat

Tijdens de gevarieerde, plezierige lessen staat de leerling centraal. Geen mens is hetzelfde, dus ook geen pianist is hetzelfde. Aan de hand van de wensen en mogelijkheden van de leerling bepaal ik de te bewandelen weg die het potentieel optimaal benut én plezier achter het klavier oplevert!

Muzikant voor het leven

Pianospelen bestaat uit diverse facetten. Ze komen allemaal in de lessen aan bod om tot een volledig en veelzijdig pianist uit te kunnen groeien/te kunnen ontwikkelen. Want enkel de "complete" pianist beleeft plezier achter het klavier. Hieronder de belangrijkste aandachtspunten tijdens de lessen.

Muzikaliteit

Zelfs bij de meest eenvoudige stukken staat het "muziek maken" centraal. Mensen zijn geen typemachines die enkel noten in tonen omzetten. Juist de eigen inbreng en creativiteit om de muziek zo mooi mogelijk tot klinken te brengen, maken het pianospelen interessant.

Techniek

Om tot een boeiende uitvoering van een liedje of stuk te komen, heb je een goede techniek nodig. Deze mag geen belemmering voeren bij het (mooi) uitvoeren van een stuk. Naast het esthetische doel van een degelijke techniek is het ook van belang om pijnvrij te kunnen pianospelen. Techniekoefeningen staan altijd in dienst van de muziek en in dienst van een bepaald stuk. Door er een spel van te maken en de nieuwe technische verworvenheden direct in te zetten, zal blijken dat techniek oefenen helemaal niet vervelend hoeft te zijn.

Theorie

Al tijdens de eerste lessen komt theorie om de hoek kijken: het leren noten lezen. Om deze complexe materie geen belemmering te laten zijn gebruik ik de eerste periode niet de reguliere muzieknotatie bij het pianospelen. We nemen de tijd om je vertrouwd te maken met de notenbalk, muzieksleutels, notenwaarden etc. alvorens deze achter de piano in te zetten. Verdere theorie komt altijd aan bod aan de hand van de praktijk. Tenzij men ambities richting een muziekvakopleiding heeft, wordt enkel die theorie besproken en geleerd die ten dienste van de uit te voeren muziek staat.

Gehoor

De beroemde componist Ludwig von Beethoven werd vanaf zijn 30e langzaamaan doof en schreef dat hij als dove musicus eigenlijk niet meer wilde leven. Gelukkig voelde hij het als zijn plicht om te blijven leven om de wereld van zijn composities te laten genieten. Zo kunnen wij nu toch nog van meesterwerken als de 9e symfonie genieten.

Uit bovenstaand stukje blijkt maar weer hoe essentieel je oren zijn bij het genieten van muziek én je eigen pianospel. We moeten niet alleen zuinig op dit zintuig zijn, we gaan het gehoor ook trainen. Al snel kom je erachter dat er een belangrijk verschil is tussen horen en luisteren. Zo leer je om je oren op de juiste manier te gebruiken, wat een grote stap voorwaarts is naar een complete pianist.

Samenspel

Piano is een van de weinige instrumenten die je niet terugvindt in een orkest. Zelf heb ik het altijd gemist deel uit te maken van een groter muzikaal. Gelukkig kwam ik er al snel achter dat je met familie en klasgenoten ook veel plezier kunt beleven aan het samen musiceren. Tijdens de lessen zullen we geregeld samenspelliedjes instuderen. En heb je een vriend of vriendin die viool, fluit of een ander instrument bespeelt, neem hem/haar dan een keer mee naar de les. Want pianospelen is leuk, maar samen musiceren is nog leuker!


Achtergrondkennis

Ieder liedje, iedere compositie is geschreven met een bepaalde bedoeling of gedachte erachter. Bij het tot leven wekken van de noten achter de piano, houden we in ons achterhoofd wat de componist in gedachten had toen hij de noten opschreef. Wellicht wilde hij een vrolijk, onbekommerd liedje schrijven, of juist een dramatisch stuk over een verloren liefde. De titel vertelt ons vaak een heleboel, maar soms moeten we ons verdiepen in de achtergrond van de componist, zijn tijd(genoten), muziekstijlen etc.

Daarnaast nemen we tijdens een van de eerste lessen een kijkje in de piano, zodat je begrijpt hoe het geluid ontstaat wanneer je een toets indrukt. In een later stadium reizen we terug in de tijd om te ontdekken wat de voorlopers van de piano zijn en hoe het huidige instrument is ontstaan.

Zelfstandig studeren

Iedere les streef ik ernaar voldoende 'bagage' mee te geven, zodat je thuis zelfstandig vooruit kunt. Immers, de meeste tijd die je achter de piano doorbrengt zal thuis, zonder docent aan je zijde zijn. Ik besteed bijzondere aandacht aan het opbouwen van een gedegen studieritme en studievaardigheden. Alleen door thuis bewust en intelligent aan de slag te gaan kun je zonder urenlang te studeren toch grote vorderingen maken. En het is de vooruitgang die je boekt, die je voldoening en plezier geven!