Wat gebruik je, naast een piano?

Lesmaterialen

Zowel voor lesmethodes als voor bladmuziek in het algemeen, geldt dat ik zoveel mogelijk gebruik maak van boeken die leerlingen eventueel al hebben. Wellicht heeft een vriend, familielid of buurman/-vrouw in het verleden piano leren spelen en heeft hij/zij nog bruikbaar lesmateriaal dat je kunt lenen. Wanneer de bladmuziek niet aansluit bij het niveau of karakter van de leerling, zal ik geschikt materiaal uitzoeken en adviseren dit aan te schaffen (bijvoorbeeld bij Broekmans in Utrecht of online, bij Bol.com of Amazon)

Lesmethoden kosten doorgaans tussen de €15 en €20 en hiermee kun je -afhankelijk van het studietempo- een halfjaar tot een jaar vooruit. Daarnaast vul ik de lesboeken aan met (kopieën van) losse stukken, waaronder samenspelliedjes. En natuurlijk komen in november/december voor wie dat wil de Sinterklaas- en kerstliederen op de lessenaar te staan.

Beginnermethodes

Er zijn talloze lesmethodes voorhanden en ieder jaar komen er weer nieuwe bij. Enkele veelgebruikte zijn de Hal Leonard pianomethode, {iamo Adventures en Alfred Basic Piano Library pianomethode. Vorige generaties hebben het pianospelen waarschijnlijk onder de knie gekregen met behulp van Folk Dean, eveneens een zeer bruikbare, maar iets minder volledige lesmethode. Voor een goede methode geldt in de eerste plaats dat deze past bij het karakter, het leertempo, de leeftijd en de interesses van de leerling. Verder zijn afwisseling, heldere behandeling van de theorie en aandacht voor techniek sleutelwoorden.

Repertoire

Het aanbod aan pianorepertoire is enorm, te veel om in één mensenleven allemaal te spelen. Gelukkig is de docent daar om leuke en leerzame stukken te filteren uit dit grote aanbod. De keuze beperkt zich daarbij niet enkel tot het klassieke repertoire. Ook lichte muziek zoals popsongs en filmmuziek behoren tot de mogelijkheden.

Wat betreft de diverse uitgaves van het " ijzeren repertoire" geldt dat de Wiener Urtext, Henle Verlag en de doorgaans iets goedkopere Editio Musica Budapest aan te bevelen zijn.

Theorie

De meeste lesmethodes besteden aandacht aan theorie, waaronder melodie, ritme, articulatie, pedaal en vormleer. Omdat deze uitleg vaak erg summier is en niet altijd op het gewenste moment behandeld wordt, gebruik ik in aanvulling hierop eigen theorie- en oefenbladen.

an open book with sheet music on it
an open book with sheet music on it